Oferta dla biznesu

Oferta dla biznesu
 • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów - przed podpisaniem wszelkich umów, podjęcie współpracy z nowym partnerem
 • sprawdzanie wiarygodności pracowników 
 • oszustwa gospodarcze - niezapłacone faktury, wyłudzony towar itd.
 • wywiad środowiskowy
 • monitoring pracowników - monitoring GPS w pojazdach służbowych, obserwacja wykonywanej pracy
 • wywiad gospodarczy - pozyskanie informacji o konkurencji, ich sposobu działania
 • weryfikacja pracowników - sprawdzenie solidności i uczciwości pracowników, ich przeszłości zawodowej, 
 • nieuczciwa konkurencja - szkodliwe i nieuczciwe działanie konkurencji w różnych aspektach gospodarczych
 • windykacja należności gospodarczych - nieodzyskane lub zaległe należności finansowe
 • wykrywanie podsłuchów - audyt bezpieczeństwa i monitorowanie sal konferencyjnych, monitorowanie hoteli, restauracji, pomieszczeń biurowych
   

Kontakt