Wywiad gospodarczy i jego korzyści

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy w biznesie jest to skuteczne i pomocne narzędzie służące do pozyskiwania informacji w obecnych czasach. Czasami jest traktowany, jako nielegalne i szpiegowskie działania. „Wywiad gospodarczy” jest jednak prawnym środkiem działań, dozwolonym do wykorzystania przez biura detektywistyczne i wywiadownie gospodarcze, gdzie w poniższym artykule przybliżę jego właściwości. Biuro detektywistyczne, które wykonuje czynności obserwacyjne wobec konkretnego przedsiębiorstwa lub firm współpracujących, do przygotowania raportu gospodarczego wykorzystują zwykle wywiad komercyjny lub handlowy. Nie jest to nic innego jak prawne i dozwolone pozyskiwanie informacji na temat podmiotów gospodarczych, ich funkcjonowania oraz profilu działania.

Dzięki wykorzystaniu takich czynności biuro detektywistyczne jest w posiadaniu wiedzy o konkurencji oraz w jakiej kondycji gospodarczej się znajdują. Daje to również możliwość zaznajomienia się z aktualnym stanem prawnym i wszystkimi prawnymi aspektami, które mogłyby wpływać na funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa. Zanim będziemy się decydować na podjęcie współpracy z przedsiębiorstwem, warto sprawdzić potencjalnego kontrahenta przez biuro detektywistyczne, gdyż jest to pewny sposób na uniknięcie nieuczciwych i nierzetelnych partnerów biznesowych, przez których, moglibyśmy się narazić na straty finansowe, zachwianie płynności finansowej a w najgorszym przypadku zamknięciem działalności. Powyższe czynności detektywi przeprowadzają z pełną dyskrecją.

Wywiad gospodarczy można również przeprowadzić, co do aktualnych partnerów biznesowych, dzięki czemu raport przygotowany przez biuro detektywistyczne pozwoli nam ocenić wspólne rozwijanie współpracy biznesowej oraz zweryfikować potencjalne korzyści w przyszłości. Efektem działań jest szczegółowy raport zawierający określenie kondycji finansowej firmy, historię jej działalności na rynku oraz powiązania kadry zarządzającej, co pozwala na określenie stopnia wiarygodności oraz rzetelności przyszłego kontrahenta. Można jeszcze wyróżnić dwa rodzaje wywiadów:

  • Wywiad windykacyjny pozwoli na ustalenie majątku dłużnika, jego nieruchomości, ruchomości, wierzytelności czy majątku ukrytego. Takie informacje są niezbędne w przygotowaniu skutecznej strategii windykacyjnej i odzyskaniu Państwa należności.
  • Wywiad środowiskowy odpowie na pytanie, kim są osoby, z którymi planujecie Państwo nawiązanie współpracy. Stan majątkowy, mocne i słabe strony potencjalnych kontrahentów czy posiadane wierzytelności to kluczowe informacje pozwalające określić, na ile przyszły partner biznesowy jest wiarygodnym współpracownikiem.

Kontakt