Oferta dla biznesu

Oferta dla biznesu
  • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów
  • sprawdzanie wiarygodności pracowników
  • oszustwa gospodarcze
  • wywiad środowiskowy
  • monitoring pracowników
  • wywiad gospodarczy
  • weryfikacja pracowników
  • nieuczciwa konkurencja
  • windykacja należności gospodarczych
  • wykrywanie podsłuchów – audyt bezpieczeństwa i monitorowanie sal konferencyjnych, monitorowanie hoteli, restauracji, pomieszczeń biurowych

Kontakt